Diplom

Dato: 1603-06-10Signatur: ubb-1603-06-10


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kong Christian IV kunngjør, at da Borkort Nordenholt, født i Bremen, frykter i et brev til kongen for at han ikke får bruke sitt gulldmedembede i Bergen på like fot med byens andre gullsmeder, bevilger kongen ham retten til embedet, og forbyr byens øvrighet og gullsmeder å hindre ham i å utøve sitt gullsmedembede.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

Relatert til: Kong Christian IV, Borkort Nordenholt

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus