Diplom

Dato: 1603Signatur: ubb-1603


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til kongen over at en mann ved navn Borkort Nordenholt bruker gullsmedembedet uten laugsrettighet. Han nekter oldermennene å ta den lovbefalte prøve av det sølv han forarbeider. Gullsmedene anmoder også kongen om å forby fogder og prester å ta gullsmeder i sin tjeneste da man ikke kan få prøvet deres sølvarbeide. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Fogd, Prest, Laug, Gullsmed, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Sølvarbeid, Oldermann

Relatert til: Borkort Nordenholt

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus