Diplom

Dato: 1604-07-21Signatur: ubb-1604-07-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Marit i Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus