Diplom

Dato: 1604-11-06Signatur: ubb-1604-11-06


Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn kunngjør, at Jørgen Bleckmandt og Windeller Lampe, oldermenn for gullsmedene i Bergen, har stevnet for retten gullsmed Borkort Nordenholt som bruker håndverket uten noen laugsrettigheter. Han nekter oldermennene å ta prøver av hans sølv da han mener han ingen plikt har til dette og henviser til kongelig brev, dat. Kjøbenhavn slott, 10. juni (juli) 1603. Borkort blir dømt til å avgi prøver på sitt sølv som de andre gullsmedene er pliktige til.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Laug, Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Laugsrettighet, Brev ; (kongelig), Slott ; (Kjøbenhavn), Odlermann

Relatert til: Jacob Jørgenssønn, Jørgen Bleckmandt, Windeller Lampe, Borkort Nordenholt

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus