Diplom

Dato: 1605-02-21Signatur: ubb-1605-02-21


Gunder Olssøn i Dversdalen i Jølster i Sunnfjord selger 18 marks leie i gården Skrede i Utvik sogn, Stryn skipreide i Nordfjord, til Jens Johannessøn på Skrede for 12 gamle daler. Christen Søffrenssøn, fogd i Nordfjord, og 6 dannemenn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Fogd, Leie

Relatert til: Gunder Olssønn i Dversdalen, Jens Johannessønn på Skrede, Christen Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus