Diplom

Dato: 1606-08-12Signatur: ubb-1606-08-12


Peder Ingebrigtssøn på (Verpisdalen i Nordal), hans søstre og svoger selger sammen med deres brødrebarn, deres oldels-jordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie til Jon Jetmundssøn på Vatne. For dette får de selv 6 riksdaler, og deres brødrebarn får en kvern og 1 riksdaler. Likeså selger Anders Olssøn på (Aure i Sykkylven) hans odels-jordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie, til Jon Jetmundssøn for en ny sengedyne, et (å)klede, 2 daler og en vog gryn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

Relatert til: Jon Jetmundssøn på Vatne, Peder Ingebrigtssønn på Verpisdalen, Anders Olssønn på (Aure)

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus