Diplom

Dato: 1606-11-18Signatur: ubb-1606-11-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen klager til øvrigheten over den ulempe som følger ved at endel gullsmeder har nedsatt seg på landsbygden for å bruke sitt embede blant fogder, prester og bønder. Disse "løse geseller" går dem i næringen og skader deres anseelse fordi gesellenes arbeide kan være av dårlig kvalitet, hvilket de påstår de har bevis for. Gullsmeden ber derfor øvrigheten forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av byens gullsmeder.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fogd, Prest, Forbud, Bonde, Gullsmed, Klage, Embete, Gesell, Øvrighet, Kvalitet

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus