Diplom

Dato: 1607-02-20Signatur: ubb-1607-02-20


Fredrik Isakssøn, født på Hilde i Innvik prestegjeld, har solgt til Helge Arnessøn i Hegdal og hans hustru Barbra Olsdatter en jordpart i Steinsåker på Breim i Gloppen prestegjeld for 28 voger fisk. Jordparten hadde Fredrik for samme betaling kjøpt av Jacob Steinssøn og hans hustru Sissel Eriksdatter ifølge skjøte, datert Warsdøenn (Vereide), 17. august 1602.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Jordpart, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Fredrik Isakssønn, Helge Arnessønn i Hegdal, Barbra Olsdatter, Jacob Steinssønn, Sissel Eriksdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus