Diplom

Dato: 1607-03-03Signatur: ubb-1607-03-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen kunngjør at de i året 1605 hadde gitt Jørgen Bleckmand fullmakt til å overbringe kongen "nogen Artikler og besueringer" for lauget, som de ville kongen skulle fastsette forordninger om. Suplikken hadde Jørgen Bleckmand innlagt i kongens kanselli. Da det ennå ikke var kommet noe svar fra kongens råd, sender de påny Jørgen Bleckmand til kongen med fullmakt. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Laug, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmakt, Laugsartikler, Forordning ; (kongelig), Suplikk, Kanselli ; (kongens), Råd ; (kongens)

Relatert til: Jørgen Bleckmand

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus