Diplom

Dato: 1607Signatur: ubb-1607


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedene i Bergen minner i et brev til slottsherren om deres henvendelse angående de gullsmeder som arbeider ulovelig i gullsmedhåndverket på landsbygden, og mener man ikke kan vite om deres arbeide er uforfalsket. Brevet er underskrevet av menige gullsmeder i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus