Diplom

Dato: 1608-01-04Signatur: ubb-1608-01-04


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bård Oluffssøn på Helland i Ullensvang sogn har solgt til Torbjørn og Phillipus Jonssønner odelsgods, som årlig skylder en laup smør, et spann smør og en halv hud, i gården Ystenes i Kinsarvik sogn for 24 gode gamle riksdaler og 2 daler i skjøtningsøre. Kjøpet var gjort på Ullensvang ting i året 1604.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Ting, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

Relatert til: Bård Oluffssønn på Helland, Torbjørn Jonssønn, Phillipus Jonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus