Diplom

Dato: 1608-07-16Signatur: ubb-1608-07-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kopi av Christian IV sin gullsmedordinans. Kong Christian IV kunngjør, at da det stadig forekommer forfalskning av det sølv gullsmedene i Danmark og Norge forarbeider, og som ofte blir betalt til kongen i form av skatter m.m. og derved påfører hans rentekammer store tap, så har han på en herredag med riksrådets samtykke gitt følgende ordinans og skrå til gullsmedene i alle kjøpsteder i Danmark og Norge. Kongen har selv undertegnet lovene. Avskriften er 12. august 1608 (?) bevitnet av borgermestere og råd i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

Relatert til: Christian IV

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus