Diplom

Dato: 1609-02-20Signatur: ubb-1609-02-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Michelsen, byfogd i Kjøbenhavn, Søffren Ibssen, bykemner, Johan Jellessen og Knud Hesselberg, borgere, og Mauritz Christenssen, byskriver i samme by, kunngjør, at Peder Pederssen med fullmakt fra sin husbond, Matthias Kalckauen, apoteker i Kjøbenhavn, har solgt til Berent Schult på Marine Johansdatters vegne, en gård med hus, bygning og gårdsrom som ligger ved Amagertorg i Kjøbenhavn. Den sedvanlige jordskyld skal betales til St. Nicolaikirken.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Hus, Bygning, Kirke, Fullmakt, Eiendom, Jordslyld, Fogd ; (byfogd), Byfogd ; (Kjøbenhavn), Bykemner, Borger ; (Kjøbenhavn), Byskriver, Apoteker

Relatert til: Anders Michelsen, Søffren Ibssen, Johan Jellessen, Knud Hesselberg, Mauritz Christenssen, Peder Pederssen, Matthias Kalckauen, Berent Schult, Marine Johansdatters

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus