Diplom

Dato: 1610-04-18Signatur: ubb-1610-04-18


Mikkel og Oluff Paulssønner kunngjør, at de har pansatt hos Siver Stenssøn på Urheim, to mark smør og en fjerdepart i en mark smør i en jord, kalt Årtun, som ligger i Folkedal i Granvin sogn, for 2 gamle daler og 1 dansk mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Pantsetting, Jord

Relatert til: Mikkel Paulssønn, Oluff Paulssønn, Siver Stenssønn på Urheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus