Diplom

Dato: 1610-10-20Signatur: ubb-1610-10-20


Kolbjørn Hanssøn på Råeim i Gaudalen, Vik i Sunnfjord kunngjør, at han har solgt til Thorsten Oluffsøn på Øen, 1 pund og 6 marks leie i nevnte gård Øen for 19 gode gamle daler medregnet skjøtningsøre. Tolv lagrettemenn har beselglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie, Skjøtningsøre

Relatert til: Kolbjørn Hanssøn på Råeim, Thorsten Oluffsøn på Øen

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus