Diplom

Dato: 1610-12-03Signatur: ubb-1610-12-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tore Amundssøn og Sebjørn Halvorssøn, som begge bor på Åbø i Sauda sogn, kunngjør, at de med sine hustruers samtykke har solgt til deres nærskyldefrender, Oluff Jonssøn på Fjetland i Jelsa skipreide og broren Asbjørn Jonssøn på Lille Aksland, Imsland i samme skipreide. "Enn forne voris hustrusers Rette Odals Jorde Anparte, Liggendis i forne Fietlanndt," som årlig renter 6 merker smør i landskyld. I betaling får de 6 gode riksdaler og 1 mark i skjøtningsøre. 2 lagrettemenn i Sauda skipreide har sammen med dem beseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Salg ; (odel), Odelsjord

Relatert til: Tore Amundssønn på Åbø, Sebjørn Halvorssønn på Åbø, Oluff Jonssønn på Fjetland, Asbjørn Jonssønn på Lille Aksland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus