Diplom

Dato: 1610-12-07Signatur: ubb-1610-12-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tolv lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør "paa et almindeligt og Skatteting" på Brekke i Risnafjorden i nærvær av fogd Peder Jenssøn, at de på anmodning av Eiluff og Hans Madssønner på nevnte Brekke meddelte skriftlig at skogsteigen Myrekrok, som ligger nest opp til ødegården Vattekår i Klevold skipreide (Kirkebø), alltid hadde vært brødrenes og deres foreldres odel og eiendom. Odelsbrevene, som deres foreldre hadde hatt, var ødlagt p.g.a. alder.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Ødegård, Eiendom, Odelsbrev, Anmodning, Skogsteig

Relatert til: Eiluff Madssønn på Brekke, Hans Madssønn på Brekke

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus