Diplom

Dato: 1611-06-02Signatur: ubb-1611-06-12


Anders og Oluff Kåresønner, som begge bor på Store Nørve i Borgund prestegjeld, kunngjør, at de har solgt til Laurits Sakessøn på Vatne, deres odels-jordparter som ligger i Vatne og som skylder årlig 1 mellags leie. Betalingen er 9 riksdaler. Seks menn har beseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Leie

Relatert til: Anders Kåressønn på Store Nørve, Oluff Kåresønn på Store Nøvre, Laurits Sakessønn på Vatne

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus