Diplom

Dato: 1612-04-13Signatur: ubb-1612-04-13


Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin") hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne dag. Likeså har han (Per) oppsagt de 4 mark i Ytre Eide.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Bygsel, Oppsigelse

Relatert til: Per Jenssønn på Tystad, Jon Hanssønn på Stauri, Anders Olssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus