Diplom

Dato: 1612-11Signatur: ubb-1612-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen en jordpart i gården Arra. Til vederlag mottar han av dem jordparter i gården Teigland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Jordpart, Makeskifte, Overdragelse ; (jordpart)

Relatert til: Ingebrett Olsen på Skogseid, Oluf Torbeinsen, Oluf Torsteinsen på Gjøen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament

comments powered by Disqus