Diplom

Dato: 1613-04-07Signatur: ubb-1613-04-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Øyulf Gytsleifssøn på Nedre Kleveland i Finnsland, Todgjer Gytsleifssøn på Bjærland og Tommas Søffrenssøn på Mindrebø, på sin kvinne Randi Gytleifsdatters vegne, kunngjør at de har skiftet sitt odelsgods seg imellom. Dette omfatter parter, huder og engelsker i gårdene Bjærland, Røinesdal, Mindrebø og Opstad i Hyllestad sogn i Råbyggerlaget. Gårdpartene, hudene og engelsker (1/2 part av hud) blir oppregnet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Makeskifte, Gårdpart

Relatert til: Øyulf Gytsleifssønn på Nedre Kleveland, Todgjer Gytsleifssønn på Bjærland, Tommas Søffrenssønn på Mindrebø, Randi Gytleifsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus