Diplom

Dato: 1614-04-12Signatur: ubb-1614-04-12


Øyulf Gissleifssøn og Todgjer Gissleifssøn kunngjør, at etter at de i følge et tidligere skiftebrev har foretatt "ett Weligt och fast Jordeshiffte" sammen med søsteren Randi Gissleifsdatter, så har de nå med deres svoger Tommas Søffrenssøn skiftet gårdene Bjærland og Mindrebø seg imellom, og i tre menns nærvær oppregnet grensene for enhvers eiendom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Skiftebrev, Grense

Relatert til: Øyulf Gissleifssønn, Todgjer Gissleifssønn, Randi Gissleifsdatter, Tommas Søffrenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus