Diplom

Dato: 1615-10-20Signatur: ubb-1615-10-20


Anders Lassessøn på Fygle i Jølster i Sunnfjord har solgt til Jens Jenssøn på Skrede i Innvik prestegjeld jordgods, 18 merkers leie, som arvelig var tilfalt ham i samme Skrede. Likeså har Bottolf Jenssøn på Skrede solgt til bror Jens Jenssøn jordgods, 15 merkers leie, som også arvelig var tilfalt ham i gården Skrede. Fire edsvorne menn i Stryn skipreide blir bedt om å besegle skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

Relatert til: Anders Lassessønn på Fygle, Jens Jenssønn på Skrede, Bottolf Jenssønn på Skrede

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus