Diplom

Dato: 1615-10-31Signatur: ubb-1615-10-31


Lensmann Niels Oluffssøn på Vereidet og 5 bønder, alle lagrettemenn i Gjemmestad skipreide i Nordfjord, kunngjør, at de etter begjæring av Absolon Absolonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, har utvist sjøvei og nøstetuft til en av hans landbønder, Berder Lauritssøn på Skår, som hadde klaget over at han hverken hadde sjøvei eller noe sted til å oppsette sitt nøst.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Lagrettemann, Lensmann, Sogneprest, Bonde, Klage, Nøst, Begjæring, Landbonde, Sjøvei, Nøstetuft

Relatert til: Niels Oluffssønn på Vereidet, Absolon Absolonssønn, Berder Lauritssønn på Skår

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus