Diplom

Dato: 1616-07-16Signatur: ubb-1616-07-16


Sundre Aderssøn på Nedre Bøvre i Ullensvang kunngjør, at han har solgt 1 1/2 månedmatsbol odelsgods i ødegården Hjeltnes i Ulvik til Gunnar Kjetillssøn på Huse. Godset hadde Sundres far for meget lang tid siden kjøpt av far til Kjetill på Bu ved navn Viking, og det skulle derfor være Gunders rette odelsgods. Kjøpsummen er 6 1/2 gode riksdaler. Tre lagrettemenn i Ullensvang beselger skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Gård ; (ødegård), Ødegård, Odelsgods, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

Relatert til: Sundre Aderssønn på Nedre Bøvre, Gunnar Kjetillssønn på Huse, Viking på Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus