Diplom

Dato: 1617-01-12Signatur: ubb-1617-01-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kirsten Poulsdatter [......] født på Harøy og nå i tjeneste hos Knut Jenssøn på Bolsøya i Romsdalen, kunngjør at hun har gitt Anders Knudssøn på Ulvestad på Sunnmøre fullmakt til på hennes vegne å tiltale skipper Laurits på Fjørtoft i Haram for noe odelsgods som han har og som hun med rette tilkommer. Hun hadde erhvervet seg dette gods for fire daler i penger og varer. Hennes husbond Knut Jenssøn underskriver og beselger fullmakten.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Odelsgods, Fullmakt, Tiltale, Skipper

Relatert til: Kirsten Poulsdatter, Knut Jenssønn på Bolsøya, Anders Knudssønn på Ulvestad, Laurits på Fjørtoft

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus