Diplom

Dato: 1617-03-24Signatur: ubb-1617-03-24b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odels-jordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Ytre Bu i Kinsarvik sogn. Hagtor har overlatt dem en odelspart i Tveisme mot at han til gjengjeld får en odelspart i Store Røten, begge gårder ligger i Kinsarvik sogn. I mellomlegg får Hagtor 4 gode riksdaler og Utorm 1 riksdaler. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger, Samson Farteinssøn på Store Linge og Jon Bjørnssøn på Bøvre overvar makeskiftet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

Relatert til: Hagtor Utormssønn på Morangsnes, Utorm på Åkre, Mogens Mattissønn på Skåle, Gunder Kjetilssønn på Huse, Sivor Kjetilssønn på Ytre Bu, Niels Riis, Samson Farteinssønn på Store Linge, Jon Bjørnssønn på Bøvre

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus