Diplom

Dato: 1617-12-03Signatur: ubb-1617-12-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem fordi de arbeider som gullsmeder på landsbygden. Det strider mot gullsmedordinansen § 1.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

Relatert til: Knud Urne til Aasmark, Tønnis Henricksen, Jasper Peppelbom

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus