Diplom

Dato: 1618-12-04Signatur: ubb-1618-12-04


Halldor Ellingssøn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig har landskyld på 18 merkers smør og 1 geiteskinn, for 18 riksdaler, 1 spesie og 3 1/2 riksdaler i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Halldor Ellingssønn på Indre Ålvik, Geirmund Halldorssøn på Indre Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus