Diplom

Dato: 1621-01-08Signatur: ubb-1621-01-08


Elling Bårdssøn, Peder Christofferssøn og Isak Eivindssøn har lånt 84 riksdaler av Johannes Åsmundssøn på Stokke (i Vats), og derfor pantsatte de hos ham sitt og deres hustruers odelsgods i gårdene Espevoll og Ulvevoll (?) i Vikedal sogn og skipreide.

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus