Diplom

Dato: 1622-07-20Signatur: ubb-1622-07-20


Sølfest Tørjessøn på Åfet, Feios i Tjugum skipreide kunngjør, at han har solgt til Anders Lauritssøn på For i Luster en jordpart i Takle i Lavik skipreide på Sognfjara, som var hans barns rette og sanne odel. Han takker for god betaling. Sjøfests to sønner og svoger underskriver skjøtet, og lensmann i Tjugum skipreide og to andre menn blir anmodet om å besegle det.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Odel, Lensmann, Jordpart, Salg ; (jordpart)

Relatert til: Sølfest Tørjessønn på Åfet, Anders Lauritssønn på For

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus