Diplom

Dato: 1624-01-21Signatur: ubb-1624-01-21


Oluff Endresønn har kjøpt en jordpart av Hans og Ollof Amundssønner (?). Hallvor på Horneland, Laurits [...] på Høyland (?), Erik på Ådland, Anders Håvik [...] og Will[on] på Horneland blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Kjøp ; (jord)

Relatert til: Oluff Endressønn, Hans Amundssønn (?), Ollof Amundssønn (?), Hallvor på Horneland, Laurits [...] på Høyland (?), Erik på Ådland, Anders Håvik [...], Will[on] på Horneland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus