Diplom

Dato: 1625-01-13Signatur: ubb-1625-01-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermester, rådmenn og laugsrettesmenn i Bergen kunngjør statutter for Smedlauget i Bergen, etter at lauget hadde beklaget seg over at de i mange år ikke hadde hatt noen laugs-forordning.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Laug, Rådmann ; (Bergen), Klage, Statutter, Smedlaug, Laugsforordning, Smed

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus