Diplom

Dato: 1625-02-07Signatur: ubb-1625-02-07


Claus Rotken, borger i Bergen, kunngjør at han på vegne av Laurits Nielssøn og hans hustru Anne Pedersdatter har solgt et grunnstykke med et lite hus, som ligger ovenfor Nykirken, til Laurits Nielssøn og hans hustru Mari Jonsdatter. Det skal betales en årlig grunnleie. Johan Skrøder blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Relatert til: Claus Rotken, Laurits Nielssønn, Anne Pedersdatter, Mari Jonsdatter, Johan Skrøder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus