Diplom

Dato: 1625-03-18Signatur: ubb-1625-03-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmedlauget i Bergen klager til øvrigheten over gullsmeder som nedsetter seg i byen og på landsbygden uten noen embedsrettigheter og uten å være belastet med borgelige skatter og avgifter. Deres arbeide kan ikke bli prøvet og stemplet. Det blir til stor skade for de bergenske gullsmeder hvis disse løse geseller forabreider falsk sølv. De ber derfor øvrigheten ta seg av saken og forby dem å bruke sitt embede. Brevet er underskrevet av gullsmedene i Bergen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Forbud, Laug, Gullsmed, Klage, Gesell, Sølv, Skatt, Gullsmedlaug, Embedsrettigheter, Avgift

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus