Diplom

Dato: 1625-05-23Signatur: ubb-1625-05-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Theus Jakobssøn og Just Janssøn, forstandere i Korskirken, skriver til slottsherren (Knut Gyldenstjerne), borgermestere og råd og ber om godkjenning på at de i dag på Korskirkens vegne har krevet at Maurits Bostede, forvalter over Bø kirkes gods på Framnes (på Os) som er underlagt Korskirken, skal fremlegge adkomstbrev, brev om kirkegodsets landskyld m.m. Dette har ikke vært gjort på 51 år.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Landskyld, Stadfesting, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forstander, Slottsherre ; (Bergen), Godkjenning, Adkomstbrev, Forvalter

Relatert til: Theus Jakobssønn, Just Janssønn, Knut Gyldenstjerne, Maurits Bostede

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus