Diplom

Dato: 1626-02-17Signatur: ubb-1626-02-17


Gudvi Nilsdatter på Lommeim i Solvorn skipreide i Sogn kunngjør at hun med samtykke av brødrene Narve Frakstuen og Johannes Bringe har solgt sin odelspart i Frakstuen i Luster til Erik Engelbretssøn på Flahammer, hennes søster Ingeri Nilsdatters mann, for 10 riksdaler og en tre års gammel kvige i skjøtningsøre. Hennes to brødre, lensmannen, en lagrettemann og tingskriveren i Luster blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Relatert til: Gudvi Nilsdatter på Lommeim, Narve Frakstuen, Johannes Bringe, Erik Engelbretssønn på Flahammer, Ingeri Nilsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus