Diplom

Dato: 1626-10-30Signatur: ubb-1626-10-30


Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på Bolstad, 2 pund smør og 2 parter av en hud i gården i Bjørndal i Hålandsdalen for 55 riksdaler og en jerngryte og 3 daler i skjøtningsøre. Jon Lauritssøn på Berland, Jørgen Tordssøn på Hammerland og Elling Anderssøn på Gjøn fikk 7 riksdaler av Sven Mogenssøn for at de ville samtykke kjøpet med 9 merker smør og et fåreskinn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Relatert til: Knut Dagssønn på Færstad, Størker Dagssønn på Færstad, Laurits Dagssønn på Lyssand, Sven Mogenssønn på Bolstad, Jon Lauritssønn på Berland, Jørgen Tordssønn på Hammerland, Elling Anderssønn på Gjøn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus