Diplom

Dato: 1626-12-02Signatur: ubb-1626-12-02


Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen er Mads Jenssøns klage på vegne av Korskirkens ombudsmenn over deres behandling av hans stevning vedrørende Bø kirkes gods i Os prestegjeld forrige år. Likeså stevner han Maurits Bostede, ombudsmann over Lysekloster gods, til å møte.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Relatert til: Knut Gyldenstjerne til Aagard, Hans Tygessønn, Hans Glad, Mads Jenssønn, Maurits Bostede

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus