Diplom

Dato: 1627-11-25Signatur: ubb-1627-11-25


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn fra Ulvik og Granvin skipreider i Hardanger kunngjør og stadfester at Torstein Ormundssøns hustru Gurun Lauritsdatter hadde arvet i odelsparter og eiendom etter sin søster Anne Guttormsdatter. Likseså stadfester Guttorm Anderssønn på Skår, at han for 12 år siden solgte til Laurits Guttormssøn jordgods i Midhus som nå tilfaller Torstein og hans hustru.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Arv, Stadfesting, Gods, Eiendom, Odelspart, Salg ; (jordgods), Jord , kjøp og salg

Relatert til: Torstein Ormundssønn, Gurun Lauritsdatter, Anne Guttormsdatter, Guttorm Anderssønn på Skår, Laurits Guttormssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus