Diplom

Dato: 1630Signatur: ubb-1630a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Oloff Nilssøn på Hole i Hosanger skipreide, Mikkel Endressøn på Gjervik i Ålendfit skipreide (Hammer herred), Hans Engelbrettssøn på Meland i Herdla skipreide, Knut Rasmussøn på Burkeland i Mjelde (?) skipreide, Jon Gudmundssøn på Kapperdal, Havor Olssøn på Isdal og Anne Håvardsdatter, enke etter Oloff Nordanger på Radøy (?), kunngjør, at de har solgt til Anders Olssøn på Isdal og hans hustru Ingeborg Jacobsdatter, deres odelsjorder i gården Ytre Kvamme i Langedalen i Haus.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Oloff Nilssønn på Hole, Mikkel Endressønn på Gjervik, Hans Engelbrettssønn på Meland, Knut Rasmussønn på Burkeland, Jon Gudmundssønn på Kapperdal, Havor Olssønn på Isdal, Anne Håvardsdatter, Oloff Nordanger, Anders Olssønn på Isdal, Ingeborg Jacobsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus