Diplom

Dato: 1631-10-17Signatur: ubb-1631-10-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Brev fra gullsmedene i Kjøbenhavn til oldermenn og menige mestere i gullsmedlauget i Bergen. Bergengullsmedene har nemlig skrevet til dem om en ikke navngitt svenn, som ikke har arbeidet noen tid i håndverket i byen, men som likevel vil gjøre mesterstykke og komme inn i lauget. Da bergenserne er i tvil om hvordan de skal forstå to artikler i deres laugsskrå, underetter kjøbenhavnerne dem om hvordan de forholder seg til dem som vil gjøre mesterstykke, både når den det gjelder er utlært på stedet og når det gjelder en farende svenn som ingen kjenner.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Mester, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Svenn, Oldermann, Gullsmedlaug, Laugskrå, Mesterprøve

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus