Diplom

Dato: 1632-03-15Signatur: ubb-1632-03-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Thommessøn, fogd over Hardanger len, stevner, på vegne av Jørgen Brockenhus, Gjermund Mansåker til å møte Grim Håheim på vårtinget i Ulvik som holdes på Vambheim førstkommende 10. april. Grunnen er at Grim mener Gjermund volder ham urett i forbindelse med noe odelsgods i Håheim, som Grim selv mener med rette tilkommer ham.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Fogd, Odelsgods, Gods, Ting, Stevning

Relatert til: Jens Thommessønn, Jørgen Brockenhus, Gjermund Mansåker, Grim Håheim

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus