Diplom

Dato: 1632-11-19Signatur: ubb-1632-11-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Christian IV skriver i et brev til håndverkere i Bergen, som har klaget til kongen over de skatter de blir pålagt for sine svenner og læregutter, at ettersom svennene og læreguttene jo vandrer fra sted til sted, skal mesterene forskånes for alle slike skatter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt

Relatert til: Christian IV

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus