Diplom

Dato: 1634-04-13Signatur: ubb-1634-04-13


Arne Toressøn på Sponås i Halse tinglag (Tingvoll Herred) på Nordmøre kunngjør, at han har solgt til sin frende Mikkel på Åsprang, 17 merker i jordgods i samme Åsprång som han hadde arvet sammen med sine søsken. I betaling mottok han 100 riksdaler. Fem lagrettemenn fra [...] tinglag ble anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Jordgods, Salg ; (jordgods)

Relatert til: Arne Toressønn på Sponås, Mikkel på Åsprang

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus