Diplom

Dato: 1636-03-17Signatur: ubb-1636-03-17a


Gjødde Pederssøn på Kaupanger i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Kirsten Pedersdatters samtykke har solgt til Iver Vind til Nørholm, kongens øverste sekretær og befalingsmann over Lister len, gården Kaupanger med underliggende gårder og odelsjorder som oppregnes med deres skyldsetning. Han har mottatt full betaling. Jørgen Krag til Endrupholm og Oluff Brockenhuus, kongelig sekretær, blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Skyldsetning, Sekretær ; (kongelig), Befalingsmann ; (Lister len)

Relatert til: Gjødde Pederssønn på Kaupanger, Kirsten Pedersdatter, Iver Vind til Nørholm, Jørgen Krag til Endrupholm, Oluff Brockenhuus

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus