Diplom

Dato: 1636-03-17Signatur: ubb-1636-03-17b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurits Hanssøn på Elsåker i Onarheim sogn på Tysnes kunngjør, at han med sin hustru Herborg Yttormsdatters samtykke har solgt til Bertel Lauritssøn på Hatteberg og hans hustru Anne Munch, sin odelsgård Elsåker med underliggende ødegård Indre-Tveit, som han hadde sett seg nødsaget til å pantsette. Han hadde først spurt sine søsken og medarvinger om de ville innløse odelgodset, som var en brorpart av arven etter hans foreldre, men hadde fått benektende svar. Han fikk full betaling av Bertel.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Arv, Ødegård, Pant, Salg ; (ødegård)

Relatert til: Laurits Hanssønn på Elsåker, Herborg Yttormsdatter, Bertel Lauritssønn på Hatteberg, Anne Munch

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus