Diplom

Dato: 1636-06-08Signatur: ubb-1636-06-08


Nils Ellingssøn Øidven, Siver Sekse og Anders Legeried, alle på vegne av sine hustruer, Mikkel Pederssøn Ørdal og Rangve Pedersdatter på Sebø kunngjør at i et odelskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simdal i Eidfjord arvet Mikkel odelsgods i gårdene Gjukastein (Dybesten) i Gule åtting og Øvre-Li i Kvitlar åtting på Voss.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odel, Odelsgods, Odelskifte

Relatert til: Nils Ellingssønn Øidven, Siver Sekse, Anders Legeried, Mikkel Pederssønn Ørdal, Rangve Pedersdatter på Sebø, Peder Olssønn på Tveit

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus