Diplom

Dato: 1637-10-25Signatur: ubb-1637-10-25


Anne Christoffersdatter kunngjør, at fordi gården Sandvik i Omvikdalen i Kvinnherrad, som hennes foreldre hadde pansatt til Samson på Kjærland i Uskedalen, nå er så høyt pansatt til hans sønn Lars, så kan han uten påtale fra hennes side enten beholde gården eller selge den til andre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Pantsetting

Relatert til: Anne Christoffersdatter, Samson på Kjærland, Lars [Samsonssønn]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus