Diplom

Dato: 1638-03-03Signatur: ubb-1638-03-03


Halvor Lauritssøn på Digranes i Ullensvang skipreide kunngjør, at han har solgt til Nils Åmundssøn på Urheim sin odelspart i samme Urheim for 18 riksdaler og 4 riksdaler i skjøtningsøre. Nils kunne nemlig ikke innløse sitt odelsgods i Hausnes i Granvin som Halvors svigerfar hadde kjøpt for lenge siden og makeskiftet med Digranes, lensmann Anders Tveisme og tre lagrettemenn i Kinsarvik skipreide ble anmodet om å forsegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Innløsning, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Halvor Lauritssønn på Digranes, Nils Åmundssønn på Urheim, Anders Tveisme

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus